ข่าวอุตสาหกรรม

ข้อดีของ PVC Skiting สีไม้:

2022-02-16
1. สีต่อต้านอลูมิเนียมทำให้รูปลักษณ์สวยงามเท่าเทียมกัน ความต้านทานต่อความชื้นที่ดีของพีวีซีและราคาที่ไม่แพงนั้นใช้กันอย่างแพร่หลาย
2. ต้นทุนของพีวีซีต่ำ หากเสียหายสามารถเปลี่ยนได้โดยตรงซึ่งประหยัด
3. เอาชนะข้อบกพร่องของรอบไม้เนื้อแข็ง เช่น กลัวน้ำ รองรับการเผาไหม้ มอดกิน และโรคราน้ำค้าง และมีประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดี